Nieuwsbrief


Download
02-Nieuwsbrief WHVVelp.pdf
Adobe Acrobat document 228.0 KB

Informatiebijeenkomst 13 juli 2023


Download
Uitnodigingsbrief Informatiebijeenkomst
Adobe Acrobat document 173.0 KB
Download
Verslag informatiebijeenkomst 13 juli.pd
Adobe Acrobat document 376.8 KB

Herbestemming Sint Vincentiuskerk Velp


Hierbij de eerste nieuwsbrief van de werkgroep “Werkgroep Herbestemming Vincentiuskerk Velp” (WHVVelp)”. Met deze en toekomstige nieuwsbrieven willen we de inwoners de van Velp op de hoogte houden van de voortgang voor een herbestemming van onze HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk aan de Tolschestraat. We trachten met deze eerste nieuwsbrief alle inwoners van Velp te bereiken. Hierna kan iedereen, die op de hoogte wil blijven, de laatste nieuwsbrieven lezen via:

a)    de website https://www.dorpsraadvelp.nl (tabblad /over-velp/ HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk/)

b)    Via het informatiebord in Ons Trefpunt

c)    Inschrijven voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar WHVVelp@gmail.com

d)    Op het informatiebord bij de kerk

Inleiding

De “Werkgroep Herbestemming Vincentiuskerk Velp” is in oktober 2022 opgericht onder leiding van de Dorpsraad Velp. Dit naar aanleiding van de parochiebijeenkomst van 1 september jl. waarin het kerkbestuur aangaf dat ofwel de Sint-Vincentiuskerk of de kloosterkerk bij de Kapucijnen van de eredienst zou worden onttrokken. Daarbij werd aangegeven dat tot 15 oktober jl. iedereen de gelegenheid kreeg zijn bezwaren c.q. wensen schriftelijk bij het Kerkbestuur kenbaar te maken. Hierop heeft de Dorpsraad geacteerd en een werkgroep samengesteld. Deze heeft via een brief aan het kerkbestuur kenbaar gemaakt niet tegen het sluiten van de kerk te zijn. De voorkeur ging echter sterk uit naar het eerst zoeken naar een herbestemming en het pas daarna onttrekken van de kerk van de eredienst. De belangrijkste reden hiervoor was om verloedering van de kerk te voorkomen en dat de kerk meer is dan een hoop stenen. Door parochianen wordt veel emotionele waarde aan de kerk gehecht (gedoopt, getrouwd en gerouwd). De werkgroep heeft aangegeven hierover graag in gesprek te gaan.

 

Sint-Vincentiuskerk wordt aan de eredienst onttrokken

Op 24 november jl. heeft het gesprek met het Kerkbestuur plaatsgevonden. Tijdens het overleg gaf het Kerkbestuur aan dat het proces van het sluiten van de kerk al sinds 2012 liep en dat aan de parochianen diverse malen, via nieuwsbrieven, informatieavonden en op de website van de kerk, uitleg was gegeven. Daarbij werd door het Kerkbestuur aangegeven dat hun voorkeur uitging naar het éérst onttrekken van de kerk aan de eredienst om daarna een nieuwe bestemming te zoeken. Dit was niet de wens van de werkgroep. De werkgroep had echter onvoldoende informatie om te kunnen controleren of het kerkbestuur wel aan alle eisen had voldaan alvorens een verzoek in te dienen aan het Bisdom voor het onttrekken van de kerk aan de eredienst. Dit was dan ook de reden voor de werkgroep om geen bezwaar te maken. Op 23 december jl. heeft het Kerkbestuur het verzoek bij het Bisdom ingediend. Op 1 januari 2023 maakte het kerkbestuur bekend dat het Bisdom in principe akkoord ging en dat in februari 2023 mogelijk een besluit genomen zal worden. Mogelijk wordt de kerk begin maart of april 2023 al aan de eredienst onttrokken.

We wensen het Bisdom en de Priesterraad, die de aanvraag beoordeelt, veel kennis en wijsheid toe om de juiste keuze te maken voor de toekomst van onze kerk.

Wel wordt iedereen, gedurende een periode van 10 dagen na het bekend maken van het besluit van het onttrekken aan de eredienst in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken bij het Bisdom.

Op de website https://www.st-elisabethparochie.nl/ is hierover de laatste informatie te vinden.

 

Ondersteuning bij het proces.

Rest ons als werkgroep hard te werken om een goede herbestemming voor de kerk te vinden. Een herbestemming die door de gemeenschap wordt gedragen. Om het proces zoveel mogelijk naar wens van de bewoners te laten verlopen heeft de werkgroep aan de stichting  Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerken (BIVK) om ondersteuning en begeleiding gevraagd. Deze heeft aangegeven de werkgroep hierbij te ondersteunen.

Een nieuwe start.

Als werkgroep spreken we het vertrouwen uit dat wij ”met elkaar” een mooie herbestemming voor de kerk gaan vinden. Het onderling vertrouwen is een onmisbare stap in het proces. We hopen dat alle inwoners van Velp betrokken zijn en blijven bij het wel en wee van onze kerk. We vragen iedereen om  een steentje hieraan bij te dragen. Met “met elkaar” bedoelen we het Kerkbestuur, de Gemeente en de gemeenschap. Het Kerkbestuur heeft tijdens het overleg met de werkgroep aangegeven het Kerkenvisierapport van de Gemeente, opgesteld door “AdVinci Advies en Detachering”, als leidraad voor het proces over te nemen. Ook de werkgroep heeft in het gesprek met het Kerkbestuur toegezegd om de adviezen, zoals in het Kerkenvisierapport staan beschreven, over te nemen.

Kerkenvisierapport van de Gemeente is te downloaden van de site https://www.dorpsraadvelp.nl/

(/over-velp/ HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk /)

 

Vertrouwen in de toekomst.

Nadat de kerk van de eredienst is onttrokken, zal door het Kerkbestuur een multidisciplinair team worden samengesteld, waarbij Kerkbestuur, Gemeente en de werkgroep zullen aansluiten. Het Kerkbestuur heeft aangegeven dat men dit proces intern al aan het voorbereiden is. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt zullen wij u hierover informeren en laten weten welke besluiten er zijn genomen en welke vervolgstappen zullen/kunnen worden gezet. Schrijf je in voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar WHVVelp@gmail.com

 

De “Werkgroep Herbestemming Vincentiuskerk Velp” vertrouwt erop dat we u hiermee voldoende op de hoogte hebben gebracht.

 

Wij staan altijd open voor een nadere toelichting. U kunt hiervoor contact opnemen met

de heer Jan van Thiel via 06-22988038 of via e-mail: WHVVelp@Gmail.com

 

 

 

Jan van Thiel

Namens:

Werkgroep Herbestemming Vincentiuskerk Velp (WHVVelp)

 

 

 

Download
Kerkenvisie Gemeente Grave 15 september
Adobe Acrobat document 3.4 MB

 

Parochie H.H. Vincentius en Antonius van Padua

Tolschestraat 21 A

5363 TB Velp

 

www.st-elisabethparochie.nl