Kerkenvisie


Zoals iedereen inmiddels wel begrepen heeft zullen er in de toekomst in de voormalige gemeente Grave kerken gaan sluiten.

Uit de Kerkenvisie van gemeente Grave is gekomen dat behoud van rijksmonumenten niet de enige ambitie is, de grote maatschappelijke waarde van een kerkgebouw wordt ook duidelijk onderkend. Daarom is het belangrijk een toekomstperspectief vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende partners te onderzoeken. Hiervoor is een flink geldbedrag beschikbaar gesteld. Nu zijn we op zoek naar inwoners die mee willen denken over de invulling van de kerk in Velp (H. Vincentius & H. Antonius van Padua aan de Tolschestraat 21) en op deze wijze het onderzoek vorm te geven.

 

Heb je goede ideeën en lijkt het je leuk om hier deel van uit te maken, geeft je dan op via info@dorpsraadvelp.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht.

 

Voor meer informatie over de kerkenvisie, klik op deze link