Route 33


Route 33 vindt zijn vervolg. Op dinsdag 7 november was burgemeester Marieke Moorman op bezoek in Escharen en Velp. Halte 26 en 27 op haar route.

Halte 27 Velp

De route ging verder naar Velp waar de rondleiding begon bij zorgresidentie ‘Mariëndaal’. Een unieke locatie waar de burgemeester werd toegezongen door smartlappenkoor ‘Los Zand’. Het warme ontvangst zette zich voort naar het restaurant waar verteld werd over de activiteiten in het dorp. Daar verzorgde vrijwilligers van het project ‘samen eten’ een heerlijk dessert en werd er gesproken over de zorgresidentie en het belang en behoud van de KBO. Na een korte wandeling was er een bezoek aan kinderboerderij buiten-‘gewoon’. Er werd verteld over deze prachtige plek die draait op enthousiaste vrijwilligers en samenwerkt met ‘Dichterbij’ en IVN. De kennismaking eindigde in gemeenschapshuis ‘Ons trefpunt’ waar gesproken werd door de stichting beheer ‘ons trefpunt’ en de carnavalsvereniging ‘de Zandkruiers’, met als afsluiting een hapje en een drankje. Het was een mooie avond in Velp.


Postcode loterij Buurtfonds


Beste Velpenaren,

 

Onder dankzegging aan de dorpsraad Vierlingsbeek voor het delen van de informatie brengen wij graag het Postcode Loterij Buurtfonds onder uw aandacht.

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt.

Ook wijk- en dorpsraden kunnen een beroep doen op dit fonds.

 

Onlangs heeft de werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek (VVV) uit handen van dorpsraadvoorzitter Maarten Berbers een cheque van 5000 euro van het Postcode Loterij Buurtfonds ontvangen voor het opvrolijken van het Vrijthof.

Op 10 december is daarop een gezamenlijke toast uitgebracht door leden van de werkgroep en de dorpsraad. Voor meer informatie wordt verwezen naar deze link.

 

Informatie over het Postcode Loterij Buurtfonds, de criteria om een bijdrage uit het fonds te ontvangen en hoe u hiervoor een aanvraag kunt doen leest u op de website van de Nationale Postcode Loterij: Home | Postcode Loterij Buurtfonds


Werkgroep Kerkenvisie


Zoals iedereen inmiddels wel begrepen heeft zullen er in de toekomst in de voormalige gemeente Grave kerken gaan sluiten.

Uit de Kerkenvisie van gemeente Grave is gekomen dat behoud van rijksmonumenten niet de enige ambitie is, de grote maatschappelijke waarde van een kerkgebouw wordt ook duidelijk onderkend. Daarom is het belangrijk een toekomstperspectief vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende partners te onderzoeken. Hiervoor is een flink geldbedrag beschikbaar gesteld. Vanuit hier is een werkgroep opgestart die mee denken over de invulling van de kerk in Velp (HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk aan de Tolschestraat 21) en op deze wijze een plan vorm gaan geven.

 

 

Voor meer informatie over de kerkenvisie, klik op deze link

 

 

 


Velpse kaartenset


Vanaf nu verkrijbaar de Velpse kaartenset. De set is verkrijgbaar via info@dorpsraadvelp of in Ons Trefpunt Velp voor €10,00 contant. Het zijn diverse blanco kaarten (ook geschikt voor kerst!) voorzien van de namen van de winnende deelnemers:
Ellen Klein
Tiny Peters
Marieke Cranen
Eef Jongenelis
Marie-Louise Jans