Nieuwe Contactgegevens van “Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp”

 

Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp

Secretariaat

p/a: Tolschestraat 14

5363 TC Velp

 

info@onstrefpuntvelp.nl

www.onstrefpuntvelp.nl

 

 

 

vrijdag 24 november 2017

 

Aan: Alle inwoners van Velp, huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van gebouw “Ons Trefpunt”

Betreft: Nieuwe Contactgegevens van “Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp”

 

Geachte inwoner en (toekomstige) gebruiker van Ons Trefpunt,

Met veel genoegen kunnen wij u berichten dat Ons Trefpunt per 1 januari 2018 in handen van alle inwoners van Velp ligt. Dit biedt ons inziens vele kansen en mooie samenwerkingsmogelijkheden.

De leden van de werkgroep en het nieuwe bestuur hebben er zin in om samen met u nieuwe kansen te creëren en daarmee de mensen uit de Velpse gemeenschap verder te kunnen verbinden met elkaar.

 

Huidige huurders:

Wij hebben begrepen dat de huidige huurders (van Quadrant) een brief hebben gekregen dat het huurcontract per 31-12-2017 van rechtswege beëindigd wordt. Uiteraard doen wij ons best voor u om in samenwerking met Quadrant een zo vlekkeloos mogelijke overgang naar de nieuwe Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp te maken.

Dit betekent onder andere dat we u de ruimte willen geven om alvast reserveringen van ruimten in Ons Trefpunt te maken voor het jaar 2018. Vanaf heden kunt u ons hiervoor benaderen via de bovengenoemde contactgegevens, met voorkeur per e-mail. Het vaste telefoonnummer van het gebouw is daarnaast nog bereikbaar.

De voorwaarden voor de huurovereenkomst zullen, tot nader overleg in de toekomst, ongewijzigd blijven.

 

Vrijwilligers/Beheerders:

Om onze gemeenschap nog mooier te maken en voor álle inwoners van betekenis te kunnen zijn, zijn en blijven wij op zoek naar vrijwilligers en beheerders die bijvoorbeeld:

- willen helpen bij in- en verkoop.

- bardiensten willen draaien.

- hand en spandiensten willen verlenen bij kleine onderhouds- en huishoudelijke werkzaamheden.

- activiteiten voor (nieuwe) doelgroepen willen opzetten en begeleiden.

- etc etc.

 

We staan overal open voor en gaan graag in gesprek met u!

Voor verdere informatie of een afspraak kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

 

Opening “Ons Trefpunt”:

Op zaterdagavond 6 januari 2018 willen wij alle inwoners van Velp in de gelegenheid stellen om samen “Ons Trefpunt” feestelijk te openen, onder het genot van een hapje en drankje. Nadere informatie volgt nog.

 

 

Wij hopen u allen van harte te mogen begroeten in Ons Trefpunt.

 

Met vriendelijke groet,

Secretariaat

Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp

 

 


Aanbrengen bermverharding in Velp en Gassel

De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het aanbrengen van bermverharding langs diverse wegen in de gemeente Grave. Het betreffen smalle wegen waar de bermen regelmatig worden weggereden en waar de bermen nu ieder jaar hersteld moeten worden. Door het aanbrengen van grasbetontegels langs de bestaande verharding wordt er voor een duurzame oplossing gekozen. Eerder is bij wijze van proef een gedeelte van de Graafschedijk in Escharen voorzien van grasbetontegels. Naar aanleiding van de goede resultaten is besloten een aantal andere slechte bermen aan te pakken.

 

Wat gaat er precies gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit het repareren van slechte stukken in het asfalt, met name langs de kanten van de weg. Vervolgens wordt er over de gehele lengte het wegdek langs de rand ingezaagd, waarna er een betonnen fundering met daarop grasbetontegels worden aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

 

Welke wegen worden voorzien van bermverharding?

De bermverharding wordt aangebracht langs de volgende wegen:

-       Pastoriestraat, Hoogveldscheweg, Lageweg en Grippensteinschestraat in Velp

-       Wijnroemer en Kapellaan in Gassel

 

Planning

De wegwerkzaamheden starten op maandag 20 november 2017. Maandag 20 november en dinsdag 21 november worden de asfaltreparaties uitgevoerd. Vervolgens worden de grasbetontegels aangebracht. Die planning ziet er als volgt uit:

-       Week 47 en 48 Pastoriestraat

-       Week 48 en 49 Hoogveldscheweg

-       Week 50 Lageweg en Grippensteinschestraat

-       Week 51 Wijnroemer en Kapellaan

 

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijven de wegen toegankelijk en wordt het werkvak afgezet met een halve wegafzetting. Hierdoor blijven aanwonenden bereikbaar. Tevens worden er verkeersregelaars ingezet. Er worden geen omleidingen ingesteld, maar het doorgaande verkeer wordt vanwege de te verwachten verkeershinder en mogelijke vertraging die kan optreden geadviseerd om te rijden.

 

Vragen

Aanwonenden worden door de aannemer nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de werkzaamheden, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer B. Kerkhof  van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486 - 477 277 of via email: wegen@cgm.nl

 

 

Download
kaartje bij publicatie.pdf
Adobe Acrobat document 181.3 KB

Nieuw leven voor drie-eenheid in Velp

20-09-2017

 

Verschillende partijen slaan de handen ineen voor behoud en renovatie van de drie-eenheid in Velp, De drie-eenheid bestaat uit het Emmaüsklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het kasteelklooster Bronckhorst. Alle 3 de complexen zijn aangewezen als rijksmonument.

 

De provincie Noord-Brabant, gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van Kapucijnen werken samen aan de herbestemming van de 3 beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp, gemeente Grave. De herbestemming verhoogt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp en schrijft het verhaal van Religieus Brabant verder.

Kans

De drie-eenheid verhaalt eeuwen religieuze geschiedenis: het Vincentiuskerkje als middeleeuwse dorpskerk, het refugieklooster Emmaüs uit de 17e en 18e eeuw en het voormalig redemptoristinnenklooster (kasteelklooster Bronckhorst) uit de 19e en 20e eeuw, de periode van het Rijke Roomse Leven. 

Met het vertrek van de Kapucijnen verliest deze plek zijn religieuze functie. Nu ligt er een kans om op zoek te gaan naar nieuwe functies voor de 2 kloosters en het kerkje als geheel, als drie-eenheid. Deze zoektocht zijn de 3 eigenaren (gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van de Kapucijnen) samen met de provincie aangegaan. Gezamenlijk is er een ontwikkelplan opgesteld dat een duurzaam gedragen basis biedt voor de herontwikkeling van de drie-eenheid.

Schakel

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Deze drie-eenheid is een belangrijke schakel in het verhaal van religieus Brabant. De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Hier zijn prachtige verhalen aan verbonden uit 3 belangrijke perioden in de geschiedenis. Het behoud van de drie-eenheid is daarom voor Brabant van belang.” 

De provincie investeert daarom maximaal € 1,5 miljoen voor de duurzame instandhouding, het beheer en het onderhoud van de beide kloosters van de drie-eenheid Velp. 

Scharnierpunt

Burgemeester Roolvink: “We staan op een scharnierpunt. De gemeente Grave dient zorgvuldig om te gaan met dit cadeau van de geschiedenis. Niets doen is geen optie.” De gemeente investeert daarom maximaal € 1 miljoen, waarvan € 150.000 in het kerkje en het overige bedrag in de openbare ruimte rond de drie-eenheid

Nico Haase: “Met regelmaat verbouwt en herbestemt Roelofs en Haase monumentale gebouwen. Het geven van een, zo nodig nieuwe, functie is essentieel voor het behoud van monumenten.  Ook binnen de drie-eenheid zorgen wij graag voor de restauratie en herbestemming. Samen met de vernieuwing van de openbare ruimte wordt gezorgd voor een nieuwe toekomst voor de monumenten.” Bouwbedrijf Roelofs & Haase waardeert haar klooster af met een waarde van € 1,29 miljoen. Zij neemt het risico in de ontwikkeling en gaat investeren in restauratie beheer en onderhoud.

Schutspatroon

De Kapucijnen ondersteunen de ontwikkeling met een financiële bijdrage door het klooster ‘om niet’ te vervreemden (restwaarde geschat op € 800.000), en een bijdrage van €200.000 te doen in de kosten. Custos Piet-Hein van der Veer: “Zoals iedereen weet, is de Drie-eenheid de schutspatroon van de Nederlandse kapucijnen. Dit oude religieuze begrip krijgt nu een seculiere, Brabantse invulling. De oorspronkelijke bezieling en de kracht ervan gaan mee met de nieuwe drie-eenheid, nu zonder hoofdletter.” 

 

Bron: brabant.nl 

Download
Drie-eenheid.pdf
Adobe Acrobat document 4.9 MB

23-5-2017

VELP - Het managementteam van Samen Aangenaam Ouder Worden (SAOW) kondigt vandaag aan dat het de exploitatie van de Zorgresidentie Groep in Velp en Smakt per heden overneemt.

 

 

 

De Zorgresidentie Groep levert sinds 2013 wonen met zorg en geriatrische revalidatie op de locaties Velp en Smakt. SAOW groeit door deze overname naar twaalf locaties in Nederland. Het voltallige personeel blijft in dienst en voor de bewoners verandert er verder weinig. De grootste verandering is dat beide locaties een nieuwe naam krijgen en dat de directie wisselt binnen de exploitatie.

Zorgresidentie Velp wordt Residentie Mariëndaal
De locatie van Zorgresidentie in Velp, dat gevestigd is in een monumentaal kloosterpand, draagt van oorsprong de naam Mariëndaal. Deze naam wordt in ere hersteld. Vanaf 1 juni 2017 wordt de locatie omgedoopt naar Residentie Mariëndaal. Deze locatie wordt onder vlag van Ontzorgd Wonen Nederland ondergebracht binnen de organisatie. Dit is een van de woon-zorgformules die SAOW heeft opgezet. Naast wonen met zorg blijft revalideren in deze residentie mogelijk.

 

Bron: Arenalokaal.nl