Commissie werkt aan visie op het Vincentiuskerkje


VELP - Een onafhankelijke commissie gaat zich buigen over de ontwikkeling en het beheer van het rijksmonument het Vincentiuskerkje in Velp. De commissie die door de gemeente Grave is aangesteld bestaat uit Sanne de Koning, Marco Lier en Peter Linders. Het drietal is deskundig op het gebied van samenwerkingen, gebiedsontwikkeling en beheer en behoud van monumentaal en religieus erfgoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: Peter Linders, Sanne de Koning en Marco Lier.

Het Vincentiuskerkje bevindt zich tussen het Kasteelklooster Bronkhorst en het voormalige kapucijnen Emmausklooster, ook wel bekend als de drie-eenheid. De commissie gaat met het door de gemeenteraad van Grave aangenomen ontwikkelplan ‘Stapsvoets verblijven’ aan de slag. Doel van de commissie is om een breedgedragen zienswijze op te stellen die als basis gaat dienen voor het ontwikkel en beheersplan voor de toekomst van het Vincentiuskerkje. “De komende weken gaan we in gesprek met alle betrokken stakeholders en andere geïnteresseerden. Zij worden uitgenodigd of kunnen zich melden bij één van de commissieleden”, aldus Linders.

Linders is als woordvoerder van de commissie zakelijk actief met complexe samenwerkingen binnen de energietransitie en innovatie. Vanuit die hoedanigheid heeft hij al veel samengewerkt in provinciale erfgoed programma’s met commissielid Sanne de Koning. De Koning is als directeur-bestuurder van Monumentenwacht niet onbekend met herbestemming van religieus erfgoed, zoals kerken en kloosters. Het derde commissielid Marco Lier is woonachtig aan de Hanenstraat in Velp in de nabijheid van het kerkje en heeft als ondernemer veel ervaring als procesbegeleider opgedaan in allerlei gebiedsontwikkelingen waarin meerdere partijen samenwerken.

 

De komende weken gaat de commissie in gesprek met alle betrokken stakeholders en andere geïnteresseerden. “Zij worden uitgenodigd of kunnen zich melden bij één van de commissieleden”, aldus Linders.

Bron: Arenalokaal.nl


Stichting Leergeld Land van CuijkBestuurswisseling Dorpsraad Velp


De Dorpsraad heeft in oktober 2020 afscheid genomen van Robert Jans die samen met Helma is verhuisd naar Druten. Het secretariaat is overgegaan naar Hans Willekes. Deze maand (januari 2021) heeft Suzanne van Kempen de voorzittershamer overgenomen van René van Dooren. René blijft nog wel actief als bestuurslid. Zowel René als Robert waren bestuursleden van het eerste uur sinds de oprichting van de Dorpsraad op 13 juli 2009. Wij danken Robert en René voor hun inzet en wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

 

De samenstelling van de Dorpsraad is:

 

Suzanne van Kempen    voorzitter

Hans Willekes                   secretaris

Rob Meijs                           penningmeester

Wendy Verhallen            bestuurslid

René van Dooren            bestuurslid

Jan van Thiel                     bestuurslid

2 vacatures