Schenking van bewonersvereniging Velp (BVV)


Schenking van bewonersvereniging Velp (BVV)

 

Medio dit jaar werd de dorpsraad blij verrast door een donatie van circa € 2.000,-- van de BVV. In haar jaarvergadering van 2018 heeft de BVV besloten om de BVV op te heffen en het batig saldo te schenken aan  de Dorpsraad. Met de BVV betreurt de dorpsraad het dat er uiteindelijk onvoldoende animo in Velp blijkt te zijn voor de afronding van het Dorpshart 2de fase. Daarbij komt dat de gemeente in 2017 reeds heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. 

 

De BVV heeft ons het verzoek  gedaan het bedrag van € 2.000,-- te investeren in Velp. Daarom willen wij dit graag voorleggen aan de inwoners van Velp en verzoeken wij jou om met ideeën te komen aan welk doel dit bedrag kan worden besteed.

 

Reacties mailen naar: info@dorpsraadvelp.nl