Kerkenvisie voor de kerkgebouwen in de gemeente Grave


We willen u vragen om mee te denken over de Kerkenvisie voor de kerkgebouwen in de gemeente Grave. Waarom een kerkenvisie? Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk. Sommige kerken kunnen (gedeeltelijk) in gebruik blijven maar andere komen leeg te staan en verliezen hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen is meestal geen optie. Veel kerken hebben een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp. Het opstellen van een kerkenvisie is daarom een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, parochianen of gemeenteleden, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etc.

 

De gemeente Grave gaat zo’n kerkenvisie opstellen. Dat wil niet zeggen dat er kerkgebouwen gesloten of zelfs gesloopt gaan worden. Het is echter wel goed om nu alvast na te denken over de monumentale kerkgebouwen, die in de gemeente Grave staan.

 

Met een kerngroep hebben we naar een manier gezocht om een deze visie te ontwikkelen, waarbij de juiste mensen en organisaties betrokken worden. Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Katholieke parochie te Grave en de Protestantse kerk Grave, de gemeente Grave en medewerkers van het bedrijf AdVinci, dat door de gemeente is ingeschakeld om dit hele proces te begeleiden. Meer informatie is te vinden op www.grave.nl/kerkenvisie 

 

Denkt u ook mee?

Hoe denkt u over het openhouden of eventueel sluiten van kerkgebouwen? Welke betekenis hebben één of meerdere Graafse kerken voor u of voor de omgeving? Welke toekomst ziet u voor (de) kerkgebouwen? En welke informatie zou nog meegewogen moeten worden? Dit soort vragen zal AdVinci aan een grote groep mensen en organisaties stellen, zodat er straks een kerkenvisie komt, die breed gedragen wordt. Wilt u ook meedenken?

 

Er zijn verschillende manieren om mee te denken: bij een kopje koffie op 1,5 m afstand, tijdens een telefoongesprek of via deze enquête. Wilt u contact met ons opnemen? Mailen kan naar: kerkenvisiegrave@advinci.nl en bellen naar Denise Huntjens, projectleider : 06-16939017. 

 

We kijken er naar uit om u te spreken!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerngroep Kerkenvisie Grave: Gemeente Grave, H. Elisabethparochie,

Protestantse Kerk Grave en AdVInci B.V.,

 

Denise Huntjens Projectleider 06-16939017