Welkom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenplan Velp

De gemeente Grave is in de week van maandag 19 februari gestart met de renovatie en omvormingen van openbaar groen in de gemeente. Aan de renovatie van het groen is enige voorbereiding aan vooraf gegaan. De gemeente heeft in samenspraak met de Dorpsraad en de inbreng van direct betrokkenen (aanwonenden) het Groenplan uiteindelijk definitief gemaakt.

 

Samengevat betekent dit voor Velp:

·         De wensen van de inwoners zijn in het Groenplan verwerkt.

·         Er is gekozen voor sterke planten met kleur: o.a. Hedera, Spirea.

·         De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van oude beplanting/heesters, grondverbetering toepassen en nieuwe beplanting terugzetten.

·         Tolschestraat oost: plantvakken worden aangepakt volgens plan (lage beplanting).

·         Tolschestraat west: oude situatie met hagen en gras blijft gehandhaafd.

·         Het plantvak bij het Kerkplein wordt voorzien van vaste planten + bollen. Dit stukje wordt in het najaar uitgevoerd vanwege geringe beschikbaarheid bollen heden.

·         Groenstrook Zaalheuvelweg – Lievendael: struiken en bomen worden verwijderd: hedera + vlinderstruiken worden teruggeplaatst, op de beide koppen van de groenstrook wordt een rode beuk teruggezet.

 

Voor aanvullende informatie: zie website gemeente grave en de overzichtskaart van Velp (groenplan Velp feb 2018).

 

Zelfbeheer van het Groen door inwoners?

Na realisatie van het Groenplan bestaat de mogelijkheid om het onderhoud door de inwoners zelf te laten uitvoeren in plaats van een marktpartij. Daarbij horen de volgende spelregels en afspraken:

·         Wanneer het Groenplan volledig door de inwoners van Velp wordt onderhouden is max.  70% van het IBN-bedrag beschikbaar (op jaarbasis circa € 2500,-)

·         De vergoeding wordt door Gemeente beschikbaar gesteld aan de Dorpsraad. De Dorpsraad zal hier in overleg met de betrokken vrijwillers een goede bestemming aan geven: voorzieningen ten behoeve van het dorp en haar inwoners.

·         Vanuit Velp is de suggestie gedaan om klein te starten met zelfbeheer, bijvoorbeeld te beginnen met Kerkplein en Tolschestraat (oost + west).

·         Johan Brands van de Zaalheuvelweg heeft zich aangemeld voor zelfbeheer,  mits er meer vrijwilligers zijn (minimaal 5)  wil hij coördinerende taken oppakken.

·         Gemeente geeft aan dat in droge perioden een beroep wordt gedaan op aanwonenden om zelf te sproeien (m.n. na aanplant in het eerste jaar). Overigens zal de gemeente zal de gemeente zelf het plantvak ook water geven.

·         “Klavertje vier” van Dichterbij wil ondersteuning bieden bij het zelfbeheer.

 

OPROEP

Enthousiast geraakt door deze plannen? Zin om samen met je buren of andere inwoners het onderhoud op te pakken (enkele uurtjes per jaar)? Dan vragen wij je om je aan te melden als vrijwilliger voor het zelfbeheer van het Groenplan Velp.

 

 

Reacties graag per email naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Download
Groenplan velp feb 2018.pdf
Adobe Acrobat document 944.8 KB

Samenwerking bij welkomstborden

 

Het oogt altijd vriendelijk. Een bord bij de ingang van een dorp waarop je niet alleen welkom wordt geheten, maar waarop je ook kunt lezen wat voor activiteiten er te doen zijn. Escharen heeft zo'n bord en Velp ook, maar die waren hard aan vervanging toe. In hun zoektocht naar een nieuw bord trekken Velp, Escharen én Gassel gezamenlijk op.

 

 

 

 

 

Jan Schraven en Cor van Boekel zitten als vertegenwoordigers van de Dorpsraad Gassel in de werkgroep: "Gassel heeft geen welkomstbord, maar toen we van de ideeën van Escharen en Velp hoorden, hebben we ons direct bij hen aangesloten.

Betsie van Beuningen van Stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV): "De borden, die we nu hebben zijn dringend aan vervanging toe. Binnen EZV zijn we hier al een poosje mee bezig, maar het werkt natuurlijk veel prettiger om dit in gezamenlijkheid te doen. Op basis van de informatie, die we her en der opgevraagd hebben, hebben we gekozen voor een digitaal bord." Jochem Jacobs, die namens Dorpsraad Velp in de groep zit: "Natuurlijk hebben we kritisch gekeken en met de gemeente Grave overlegd of die vorm wel de juiste is. Past dat bij het beeld van Historisch Grave? Zowel de gemeente als wij kwamen tot de conclusie dat dat prima kan. De dorpen stralen niet hetzelfde uit als de historische binnenstad en dat mag ook gezien worden." De werkgroep heeft al heel wat onderhandelingen met diverse bedrijven achter de rug en kwam zo uit op een scherpe prijsstelling, die opgenomen werd in hun businessplan. In het plan is verder het oprichten van een stichting en het raadplegen van bewoners opgenomen. Cor: "Je hebt het toch over behoorlijke bedragen en daarom is het goed dat een stichting straks de borden gaat onderhouden en exploiteren. Op de borden kunnen verenigingen hun activiteiten aankondigen en kunnen bedrijven, tegen een redelijke prijs, reclame maken. We hebben al een naam voor de stichting, namelijk Gericht Voor Elkaar, waarbij de eerste letters van de woorden corresponderen met de eerste letters van de drie dorpen." De werkgroepleden zien duidelijk de toegevoegde waarde van de in totaal negen borden, die straks bij de ingangen van de dorpen te vinden zijn. Betsie: "We willen ook foto's van de omgeving op de borden laten zien, waarmee we bezoekers de prachtige natuur tonen die ons omringt. Maar nu willen we eerst vooral de mening van onze dorpsbewoners weten. We horen graag hun suggesties en commentaar op ons plan voor de digitale welkomstborden. Daarom roepen we iedereen, die vragen of ideeën heeft, op om vóór 5 september te mailen naar jochemjacobs@outlook.com."

 

 

Bron: www.graafschecourant.nl

Download
Businessplan digitale borden.pdf
Adobe Acrobat document 2.9 MB

 

 

 

 

 

Velp, 8 juni 2017

 

Onderwerp: Groenplan Velp

 

 

Beste inwoners van Velp,

 

De Dorpsraad is door de gemeente Grave benaderd over een wijziging van het Groenplan Velp. Deze wijziging heeft uitsluitend betrekking op het groen in Nieuw-Velp en omvat in hoofdlijnen het volgende:

·         Tolschestraat: heesters aan de oostzijde vervangen voor gazon, vanaf bakkerij Bongaards tot het Kerkplein.

·         Tolschestraat: de haag aan de westzijde vervangen voor gazon, vanaf Tolschestraat 4 t/m 26

·         Kerkplein: gazon ter hoogte van de klokkenstoel / glasbak vervangen voor vaste planten.

·         Doorsteek hoek Zaalheuvelweg tot Lievendael: bosplantsoen vervangen voor gazon.

 

Het gehele voorgestelde Groenplan inclusief een toelichting is te vinden in de bijlage hieronder.

 

Wij vragen of je kunt instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeente? Reacties ontvangen wij graag vóór 7 juli a.s. per mail: info@dorpsraadvelp.nl . Vervolgens zal de Dorpsraad alle reacties verzamelen en een advies uitbrengen aan de gemeente.

 

Indien wij geen reactie(s) ontvangen, gaan wij er vanuit dat je instemt met de wijzigingen.  Voor de volledigheid merken wij op dat de Dorpsraad kritisch is ten aanzien van het vervangen van de heesters voor gazon in de Tolschestraat vanwege een negatief effect op de rijsnelheden van deze maatregel. 

 

Tot slot vraagt de gemeente ons om het onderhoud van het groen zelf uit te voeren (“zelfbeheer”). Hier staat dan een jaarlijkse vergoeding tegenover. De Dorpsraad heeft dit nog in overweging, maar wil ook graag jouw ideeën hierover vernemen.

 

Mochten wij naar aanleiding van jouw reactie nog vragen hebben of wanneer er onduidelijkheden zijn, dan neemt de Dorpsraad contact met je op. Zo nodig wordt er nog een bijeenkomst ingepland.

 

met vriendelijke groet,

 

Dorpsraad Velp

Download
bijlage 1 brief gem. grave mbt groenplan
Microsoft Word document 13.4 KB
Download
bijlage 2 uitgangspunten groenplan Velp.
Microsoft Word document 15.8 KB
Download
bijlage 3 huidige situatie groenplan Vel
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
bijlage 4 voorstel wijzigingen groenplan
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Informatieavond in 't Trefpunt

Op Maandag 22 mei was er een informatieavond in het ’t Trefpunt. Deze redelijk goed bezochte avond stond in het teken van veiligheid en de toekomst van ’t Trefpunt.

Zowel brandweerman Niek als wijkagente Esther voorzag het publiek van informatie over het verbeteren van de eigen veiligheid. Zo kwamen we er achter dat je via de brandwondenstichting rookmelders kunnen aanschaffen en dat zij deze kosteloos willen komen plaatsen. Ook werd verteld dat er de afgelopen jaren een duidelijke daling is van het aantal woninginbraken in de gemeente Grave. Vragen werden volop gesteld en beantwoord.

De buurtapp die bij verschillende buurtverenigingen wordt gebruikt, kwam ook nog te sprake. De wijkagente juicht dit soort initiatieven alleen maar toe. De dorpsraad is nu van plan om een gecoördineerde app te maken waarin iedere buurtapp is vertegenwoordigd. Wanneer er dan iets gebeurd wat voor heel Velp van belang is, kan dit snel kenbaar worden gemaakt in de buurtapp en zijn we allemaal op de hoogte.

Ook de toekomst van ’t Trefpunt werd deze avond besproken. Nadat in oktober bekend werd dat ’t Trefpunt terug geschonken zou worden aan Velp, heeft een werkgroep veel stappen gezet om met een concreet plan te komen. Dit plan werd maandag gepresenteerd. Er zal een nieuwe stichting worden opgericht met een bestuur van 5 personen, daarin zal 1 lid van de dorpsraad vertegenwoordigd zijn. Ook zal er een gebruikersplatform worden gevormd waarin van ieder gebruik makende vereniging een afgevaardigde plaats neemt om een breed draagvlak te creëren. Verder werden er nog veel meer punten bekend, met vooral het verzoek aan de burgermeester om ’t Trefpunt de komende jaren nog financieel te ondersteunen om een gemeenschapshuis te creëren dat door alle verenigingen gebruikt kan worden. He doel van de stichting is om per 01-01-2018 te functioneren.

 

Als laatste werd nog kort een plan gepresenteerd waar de Dorpsraad al een tijdje mee bezig is. In samenwerking met de dorpsraden van Escharen en Gassel worden er digitale borden aangeschaft. Deze zullen worden geplaatst bij de ingang van de Tolschestraat en aan beide ingangen vanaf de Bronkhorstweg. De oude welkomstborden zullen blijven bestaan en daar zaal een permanente tekst op worden aangebracht.

 

Kortom, een informatieve avond waarna er aan de bar nog even werd nagepraat. 

Presentatie ons Trefpunt

Download
Ons Trefpunt presentatie.pptx
Microsoft Power Point presentatie 6.8 MB


Terugkoppeling vragen n.a.v. bijeenkomst 19 dec. jl. , Klooster Velp

Naar aanleiding van de inloopavond over de verbouwing van het klooster, in de kapel van het voormalige klooster zusters Redemptoristen te Velp, is beloofd om een terugkoppeling te geven van de vragen die aldaar zijn gesteld. Klik hier voor deze terugkoppeling over de verbouwing\bestemming van het Klooster in Velp, samengesteld door Roelofs & Haase, Sociom en de gemeente Grave


LVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.