Welkom


Financiële bijdrage voor dorpsactiviteiten en voorzieningen

 

Voor het organiseren van dorpsactiviteiten of het aanbrengen van voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid  van ons dorp kan via de dorpsraad een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

In het bijgesloten protocol is een korte toelichting gegeven op twee bijdrageregelingen. Enerzijds gaat het om (terugkerende) dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest of een feestavond waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd indien het evenement niet kostendekkend is; in dat geval kan de dorpsraad financieel garant staan (via contractsubsidie). Anderzijds gaat het om activiteiten/werkzaamheden die gerelateerd zijn aan één van de thema’s uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Velp (IDOP). Deze bijdragen vanuit de IDOP-subsidie kunnen variëren van bijvoorbeeld de aanschaf van een speelvoorziening tot een structurele bijdrage voor de aanleg van verkeersvoorzieningen in ons dorp. Onderstaand de thema’s uit het IDOP-Velp:

 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid
 2. Herinrichting Mariëndaalterrein
 3. Nieuwbouw richten op jong en oud
 4. Opwaarderen Ons Trefpunt
 5. Herinrichting Tolschestraat
 6. Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten
 7. Zorg en voorzieningen voor ouderen
 8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte
 9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente
 10. Versterken recreatie en toerisme
 11. Verplaatsen sportpark

 

Wil jij in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of voorziening? Maak dan gebruik van het bijgesloten aanvraagformulier en verstuur dit formulier naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Ook voor vragen over een financiële bijdrage kan je contact opnemen met de dorpsraad via het hiervoor genoemde emailadres.

 

Download
Protocol toekenning financiële steun.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Aanvraagformulier.xlsx
Microsoft Excel werkblad 332.1 KB


Samenwerking bij welkomstborden

 

Het oogt altijd vriendelijk. Een bord bij de ingang van een dorp waarop je niet alleen welkom wordt geheten, maar waarop je ook kunt lezen wat voor activiteiten er te doen zijn. Escharen heeft zo'n bord en Velp ook, maar die waren hard aan vervanging toe. In hun zoektocht naar een nieuw bord trekken Velp, Escharen én Gassel gezamenlijk op.

 

 

 

 

 

Jan Schraven en Cor van Boekel zitten als vertegenwoordigers van de Dorpsraad Gassel in de werkgroep: "Gassel heeft geen welkomstbord, maar toen we van de ideeën van Escharen en Velp hoorden, hebben we ons direct bij hen aangesloten.

Betsie van Beuningen van Stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV): "De borden, die we nu hebben zijn dringend aan vervanging toe. Binnen EZV zijn we hier al een poosje mee bezig, maar het werkt natuurlijk veel prettiger om dit in gezamenlijkheid te doen. Op basis van de informatie, die we her en der opgevraagd hebben, hebben we gekozen voor een digitaal bord." Jochem Jacobs, die namens Dorpsraad Velp in de groep zit: "Natuurlijk hebben we kritisch gekeken en met de gemeente Grave overlegd of die vorm wel de juiste is. Past dat bij het beeld van Historisch Grave? Zowel de gemeente als wij kwamen tot de conclusie dat dat prima kan. De dorpen stralen niet hetzelfde uit als de historische binnenstad en dat mag ook gezien worden." De werkgroep heeft al heel wat onderhandelingen met diverse bedrijven achter de rug en kwam zo uit op een scherpe prijsstelling, die opgenomen werd in hun businessplan. In het plan is verder het oprichten van een stichting en het raadplegen van bewoners opgenomen. Cor: "Je hebt het toch over behoorlijke bedragen en daarom is het goed dat een stichting straks de borden gaat onderhouden en exploiteren. Op de borden kunnen verenigingen hun activiteiten aankondigen en kunnen bedrijven, tegen een redelijke prijs, reclame maken. We hebben al een naam voor de stichting, namelijk Gericht Voor Elkaar, waarbij de eerste letters van de woorden corresponderen met de eerste letters van de drie dorpen." De werkgroepleden zien duidelijk de toegevoegde waarde van de in totaal negen borden, die straks bij de ingangen van de dorpen te vinden zijn. Betsie: "We willen ook foto's van de omgeving op de borden laten zien, waarmee we bezoekers de prachtige natuur tonen die ons omringt. Maar nu willen we eerst vooral de mening van onze dorpsbewoners weten. We horen graag hun suggesties en commentaar op ons plan voor de digitale welkomstborden. Daarom roepen we iedereen, die vragen of ideeën heeft, op om vóór 5 september te mailen naar jochemjacobs@outlook.com."

 

 

Bron: www.graafschecourant.nlLVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.