Welkom


Bewonersavond Velp 28-11-2019

 

De door de Dorpsraad georganiseerde bewonersavond op donderdag 28 november jl. in Ons Trefpunt was zeer geslaagd. Circa 35 personen waren aanwezig waaronder de drie wethouders en enkele raadsleden van de gemeente Grave. Hieronder kunt u de presentatie met de besproken onderwerpen nog eens terugzien. Daarnaast is een overzicht gegeven van vragen die tijdens de bewonersavond zijn gesteld.

 

 

Oproep

 

Tijdens de bewonersavond heeft de Dorpsraad een oproep gedaan aan de aanwezigen c.q. alle inwoners van Velp om ons te ondersteunen bij een aantal activiteiten. Immers hoe meer vrijwilligers hoe lichter het werk!

Het gaat om:

 

 

1. Kascommissie

Wij zijn op zoek naar twee inwoners van Velp die zitting willen nemen in de kascommissie t.b.v. de kascontrole 2019. Eén persoon heeft zich reeds aangemeld; wij zijn nog op zoek naar een tweede persoon!

 

 

2. Commissie Oud papier

De Dorpsraad heeft dit voorjaar een vergunning gekregen voor de inzameling van het oud papier. Heb jij ideeën over het beheer en de besteding van de oud papier opbrengsten, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

 

3. Klankbord app

De Dorpsraad heeft sinds kort een zogenaamde “Klankbord app” waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. De bedoeling van deze app is dat er (on)gevraagd een mening kan worden gegeven/gedeeld over actuele thema’s die binnen Velp spelen. Op basis daarvan kan de Dorpsraad makkelijker een (breder) gedragen standpunt innemen of een onderwerp onder de aandacht bij de gemeente brengen.

 

 

4. Besteding iDOP-gelden
Voor goede ideeën is het altijd geld! Heb jij nog suggesties of ideeën voor een nuttige besteding van de iDOP-gelden dan vragen wij je dit bij ons te melden (zo mogelijk met een begroting van de kosten). Zie onder dit bericht.

 

 

Graag jouw reactie op bovengenoemde oproep naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Download
Bewonersavond Velp 28-11-2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.4 MB
Download
Vragen bewonersavond velp 28-11-19--.pdf
Adobe Acrobat document 119.3 KB

Financiële bijdrage voor dorpsactiviteiten en voorzieningen

 

Voor het organiseren van dorpsactiviteiten of het aanbrengen van voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid  van ons dorp kan via de dorpsraad een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

In het bijgesloten protocol is een korte toelichting gegeven op twee bijdrageregelingen. Enerzijds gaat het om (terugkerende) dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest of een feestavond waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd indien het evenement niet kostendekkend is; in dat geval kan de dorpsraad financieel garant staan (via contractsubsidie). Anderzijds gaat het om activiteiten/werkzaamheden die gerelateerd zijn aan één van de thema’s uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Velp (IDOP). Deze bijdragen vanuit de IDOP-subsidie kunnen variëren van bijvoorbeeld de aanschaf van een speelvoorziening tot een structurele bijdrage voor de aanleg van verkeersvoorzieningen in ons dorp. Onderstaand de thema’s uit het IDOP-Velp:

 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid
 2. Herinrichting Mariëndaalterrein
 3. Nieuwbouw richten op jong en oud
 4. Opwaarderen Ons Trefpunt
 5. Herinrichting Tolschestraat
 6. Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten
 7. Zorg en voorzieningen voor ouderen
 8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte
 9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente
 10. Versterken recreatie en toerisme
 11. Verplaatsen sportpark

 

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of voorziening? Lees eerst goed het toekenningsprotocol en maak dan gebruik van het bijgesloten aanvraagformulier en verstuur dit formulier naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

 

Download
Protocol toekenning financiële steun.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Aanvraagformulier.xlsx
Microsoft Excel werkblad 332.1 KB


Stap dichter bij digitale welkomstborden voor kerkdorpen Grave

 

ESCHAREN/GASSEL/VELP - Ondanks de zomerperiode gaat de stichting Gericht Voor Elkaar, die digitale borden in de kerkdorpen van de gemeente Grave wenst te realiseren, volop door met de werkzaamheden. Waar ze eind vorig jaar nog een bedrag vanuit het fonds maatschappelijke projecten van de Rabobank toegezegd kregen, is het ze deze zomervakantie gelukt om de andere benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Er kan gestart worden met het verrichten van de aankopen en eerste werkzaamheden.

 

Gericht Voor Elkaar, afgekort GVE (eerste letter van elk dorp), is de afgelopen jaren druk bezig geweest. “Na een relatief lange periode van gesprekken voeren, toetsen en aanpassingen maken, hebben we als stichting, bestaande uit een vrijwilliger uit elk kerkdorp, een document opgeleverd waarmee we op zoek zijn gegaan naar financiële middelen”, licht voorzitter Jochem Jacobs toe. “We hebben het niet altijd even makkelijk gehad. Op momenten hebben er zeker voor moeten knokken, maar deze nieuwe mijlpaal geeft ons wel weer de energie om door te zetten.”

Financiering
Om de digitale welkomstborden te bekostigen heeft de stichting onder meer een leaseovereenkomst gesloten met de Rabobank voor drie jaar. In deze periode kan GVE het leasebedrag aflossen. Verenigingen en stichtingen mogen gratis van de digitale schermen gebruikmaken om hun activiteiten te presenteren. Bedrijven en organisaties krijgen de ruimte geboden om tegen betaling een advertentie op de negen digitale schermen (drie per dorp) te promoten. “We hebben goed nagedacht over het plaatsen van advertenties en zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn, maar het genereren van inkomsten is niet het primaire doel", verklaart Jacobs. "We houden een verhouding aan van twee tot één, waarbij minimaal twee sociale en/of maatschappelijke moeten worden getoond voor er een advertentie in beeld mag komen. Daarnaast zijn we van mening dat het tarief voor advertenties door iedereen te betalen moet zijn. Het moet mogelijk zijn voor lokale ondernemers om gebruik te maken van de borden. We zitten onder de marktprijzen van commerciële partijen in de regio. We hoeven als stichting immers geen winst te maken. Bij ons staat voorop dat deze borden bedoeld zijn en ook gebruikt moeten kunnen worden door de lokale gemeenschap.”

 

Begin 2020
De verwachting van de stichting is dat na het doen van de aankopen, wat ze voor het eind van deze zomer trachten te doen, de borden tegen het einde van het jaar arriveren. In de tussentijd worden de vergunningen aangevraagd en andere activiteiten uitgevoerd om uiteindelijk aan het begin van 2020 de borden in gebruik te nemen.

www.welkomstbordengve.nl

 

Bron: www.arenalokaal.nlLVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.