Welkom


De Dorpsraad is op zoek naar versterking !

De Dorpsraad is op zoek naar versterking !

De Dorpsraad is al vele jaren actief als contactpersoon en bemiddelaar tussen de Velpse inwoner en de gemeente Grave. Het bestuur en de leden van de Dorpsraad zijn hiervoor het aanspreekpunt.

De Dorpsraad bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester (dagelijks bestuur) en 4 leden. In het bestuur zitten op dit moment 2 leden die al 9 jaar actief zijn. Volgens de statuten moeten deze personen na 9 jaar plaats maken voor nieuwe leden. De Dorpsraad streeft ernaar om van iedere wijk een afgevaardigde te hebben in de Dorpsraad. Vandaar onze oproep voor het werven van nieuwe leden.

Praktisch betekent dit het volgende; De Dorpsraad komt 1x per maand bij elkaar om de lopende en nieuwe onderwerpen te bespreken en hierop acties uit te zetten. De acties worden verdeeld onder de leden met affiniteit voor het betreffende onderwerp.

Dus heb je zin en tijd om je kennis en kunde voor de Velpse gemeente in te zetten, stuur dan een berichtje naar de Dorpsraad. Stuur dan een email voor 31 maart naar info@dorpsraadvelp.nl voor een kennismaking met de Dorpsraadleden en/of informatie over de functie.

"Waarom moeilijk doen als het samen kan"


Samenwerking bij welkomstborden

 

Het oogt altijd vriendelijk. Een bord bij de ingang van een dorp waarop je niet alleen welkom wordt geheten, maar waarop je ook kunt lezen wat voor activiteiten er te doen zijn. Escharen heeft zo'n bord en Velp ook, maar die waren hard aan vervanging toe. In hun zoektocht naar een nieuw bord trekken Velp, Escharen én Gassel gezamenlijk op.

 

 

 

 

 

Jan Schraven en Cor van Boekel zitten als vertegenwoordigers van de Dorpsraad Gassel in de werkgroep: "Gassel heeft geen welkomstbord, maar toen we van de ideeën van Escharen en Velp hoorden, hebben we ons direct bij hen aangesloten.

Betsie van Beuningen van Stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV): "De borden, die we nu hebben zijn dringend aan vervanging toe. Binnen EZV zijn we hier al een poosje mee bezig, maar het werkt natuurlijk veel prettiger om dit in gezamenlijkheid te doen. Op basis van de informatie, die we her en der opgevraagd hebben, hebben we gekozen voor een digitaal bord." Jochem Jacobs, die namens Dorpsraad Velp in de groep zit: "Natuurlijk hebben we kritisch gekeken en met de gemeente Grave overlegd of die vorm wel de juiste is. Past dat bij het beeld van Historisch Grave? Zowel de gemeente als wij kwamen tot de conclusie dat dat prima kan. De dorpen stralen niet hetzelfde uit als de historische binnenstad en dat mag ook gezien worden." De werkgroep heeft al heel wat onderhandelingen met diverse bedrijven achter de rug en kwam zo uit op een scherpe prijsstelling, die opgenomen werd in hun businessplan. In het plan is verder het oprichten van een stichting en het raadplegen van bewoners opgenomen. Cor: "Je hebt het toch over behoorlijke bedragen en daarom is het goed dat een stichting straks de borden gaat onderhouden en exploiteren. Op de borden kunnen verenigingen hun activiteiten aankondigen en kunnen bedrijven, tegen een redelijke prijs, reclame maken. We hebben al een naam voor de stichting, namelijk Gericht Voor Elkaar, waarbij de eerste letters van de woorden corresponderen met de eerste letters van de drie dorpen." De werkgroepleden zien duidelijk de toegevoegde waarde van de in totaal negen borden, die straks bij de ingangen van de dorpen te vinden zijn. Betsie: "We willen ook foto's van de omgeving op de borden laten zien, waarmee we bezoekers de prachtige natuur tonen die ons omringt. Maar nu willen we eerst vooral de mening van onze dorpsbewoners weten. We horen graag hun suggesties en commentaar op ons plan voor de digitale welkomstborden. Daarom roepen we iedereen, die vragen of ideeën heeft, op om vóór 5 september te mailen naar jochemjacobs@outlook.com."

 

 

Bron: www.graafschecourant.nlLVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.