Welkom


 

 

 

 

 

Velp, 8 juni 2017

 

Onderwerp: Groenplan Velp

 

 

Beste inwoners van Velp,

 

De Dorpsraad is door de gemeente Grave benaderd over een wijziging van het Groenplan Velp. Deze wijziging heeft uitsluitend betrekking op het groen in Nieuw-Velp en omvat in hoofdlijnen het volgende:

·         Tolschestraat: heesters aan de oostzijde vervangen voor gazon, vanaf bakkerij Bongaards tot het Kerkplein.

·         Tolschestraat: de haag aan de westzijde vervangen voor gazon, vanaf Tolschestraat 4 t/m 26

·         Kerkplein: gazon ter hoogte van de klokkenstoel / glasbak vervangen voor vaste planten.

·         Doorsteek hoek Zaalheuvelweg tot Lievendael: bosplantsoen vervangen voor gazon.

 

Het gehele voorgestelde Groenplan inclusief een toelichting is te vinden in de bijlage hieronder.

 

Wij vragen of je kunt instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeente? Reacties ontvangen wij graag vóór 7 juli a.s. per mail: info@dorpsraadvelp.nl . Vervolgens zal de Dorpsraad alle reacties verzamelen en een advies uitbrengen aan de gemeente.

 

Indien wij geen reactie(s) ontvangen, gaan wij er vanuit dat je instemt met de wijzigingen.  Voor de volledigheid merken wij op dat de Dorpsraad kritisch is ten aanzien van het vervangen van de heesters voor gazon in de Tolschestraat vanwege een negatief effect op de rijsnelheden van deze maatregel. 

 

Tot slot vraagt de gemeente ons om het onderhoud van het groen zelf uit te voeren (“zelfbeheer”). Hier staat dan een jaarlijkse vergoeding tegenover. De Dorpsraad heeft dit nog in overweging, maar wil ook graag jouw ideeën hierover vernemen.

 

Mochten wij naar aanleiding van jouw reactie nog vragen hebben of wanneer er onduidelijkheden zijn, dan neemt de Dorpsraad contact met je op. Zo nodig wordt er nog een bijeenkomst ingepland.

 

met vriendelijke groet,

 

Dorpsraad Velp

Download
bijlage 1 brief gem. grave mbt groenplan
Microsoft Word document 13.4 KB
Download
bijlage 2 uitgangspunten groenplan Velp.
Microsoft Word document 15.8 KB
Download
bijlage 3 huidige situatie groenplan Vel
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
bijlage 4 voorstel wijzigingen groenplan
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Informatieavond in 't Trefpunt

Op Maandag 22 mei was er een informatieavond in het ’t Trefpunt. Deze redelijk goed bezochte avond stond in het teken van veiligheid en de toekomst van ’t Trefpunt.

Zowel brandweerman Niek als wijkagente Esther voorzag het publiek van informatie over het verbeteren van de eigen veiligheid. Zo kwamen we er achter dat je via de brandwondenstichting rookmelders kunnen aanschaffen en dat zij deze kosteloos willen komen plaatsen. Ook werd verteld dat er de afgelopen jaren een duidelijke daling is van het aantal woninginbraken in de gemeente Grave. Vragen werden volop gesteld en beantwoord.

De buurtapp die bij verschillende buurtverenigingen wordt gebruikt, kwam ook nog te sprake. De wijkagente juicht dit soort initiatieven alleen maar toe. De dorpsraad is nu van plan om een gecoördineerde app te maken waarin iedere buurtapp is vertegenwoordigd. Wanneer er dan iets gebeurd wat voor heel Velp van belang is, kan dit snel kenbaar worden gemaakt in de buurtapp en zijn we allemaal op de hoogte.

Ook de toekomst van ’t Trefpunt werd deze avond besproken. Nadat in oktober bekend werd dat ’t Trefpunt terug geschonken zou worden aan Velp, heeft een werkgroep veel stappen gezet om met een concreet plan te komen. Dit plan werd maandag gepresenteerd. Er zal een nieuwe stichting worden opgericht met een bestuur van 5 personen, daarin zal 1 lid van de dorpsraad vertegenwoordigd zijn. Ook zal er een gebruikersplatform worden gevormd waarin van ieder gebruik makende vereniging een afgevaardigde plaats neemt om een breed draagvlak te creëren. Verder werden er nog veel meer punten bekend, met vooral het verzoek aan de burgermeester om ’t Trefpunt de komende jaren nog financieel te ondersteunen om een gemeenschapshuis te creëren dat door alle verenigingen gebruikt kan worden. He doel van de stichting is om per 01-01-2018 te functioneren.

 

Als laatste werd nog kort een plan gepresenteerd waar de Dorpsraad al een tijdje mee bezig is. In samenwerking met de dorpsraden van Escharen en Gassel worden er digitale borden aangeschaft. Deze zullen worden geplaatst bij de ingang van de Tolschestraat en aan beide ingangen vanaf de Bronkhorstweg. De oude welkomstborden zullen blijven bestaan en daar zaal een permanente tekst op worden aangebracht.

 

Kortom, een informatieve avond waarna er aan de bar nog even werd nagepraat. 

Presentatie ons Trefpunt

Download
Ons Trefpunt presentatie.pptx
Microsoft Power Point presentatie 6.8 MB


Terugkoppeling vragen n.a.v. bijeenkomst 19 dec. jl. , Klooster Velp

Naar aanleiding van de inloopavond over de verbouwing van het klooster, in de kapel van het voormalige klooster zusters Redemptoristen te Velp, is beloofd om een terugkoppeling te geven van de vragen die aldaar zijn gesteld. Klik hier voor deze terugkoppeling over de verbouwing\bestemming van het Klooster in Velp, samengesteld door Roelofs & Haase, Sociom en de gemeente Grave


LVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.