Bewonersavond Velp 28 november 2019

 

De door de Dorpsraad georganiseerde bewonersavond op donderdag 28 november jl. in Ons Trefpunt was zeer geslaagd. Circa 35 personen waren aanwezig waaronder de drie wethouders en enkele raadsleden van de gemeente Grave. Hieronder kunt u de presentatie met de besproken onderwerpen nog eens terugzien. Daarnaast is een overzicht gegeven van vragen die tijdens de bewonersavond zijn gesteld.

 

 

Oproep

 

Tijdens de bewonersavond heeft de Dorpsraad een oproep gedaan aan de aanwezigen c.q. alle inwoners van Velp om ons te ondersteunen bij een aantal activiteiten. Immers hoe meer vrijwilligers hoe lichter het werk! Het gaat om:

 

 

1. Kascommissie

 

Wij zijn op zoek naar twee inwoners van Velp die zitting willen nemen in de kascommissie t.b.v. de kascontrole 2019. Eén persoon heeft zich reeds aangemeld; wij zijn nog op zoek naar een tweede persoon!

 

 

2. Commissie Oud papier

 

De Dorpsraad heeft dit voorjaar een vergunning gekregen voor de inzameling van het oud papier. Heb jij ideeën over het beheer en de besteding van de oud papier opbrengsten, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

 

3. Klankbord app

 

De Dorpsraad heeft sinds kort een zogenaamde “Klankbord app” waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. De bedoeling van deze app is dat er (on)gevraagd een mening kan worden gegeven/gedeeld over actuele thema’s die binnen Velp spelen. Op basis daarvan kan de Dorpsraad makkelijker een (breder) gedragen standpunt innemen of een onderwerp onder de aandacht bij de gemeente brengen.  

 

 

4. Besteding iDOP-gelden
Voor goede ideeën is het altijd geld! Heb jij nog suggesties of ideeën voor een nuttige besteding van de iDOP-gelden dan vragen wij je dit bij ons te melden (zo mogelijk met een begroting van de kosten). Zie ook elders op deze website.

 

 

Graag jouw reactie op bovengenoemde oproep naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Download
Bewonersavond Velp 28-11-2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.4 MB
Download
Vragen bewonersavond velp 28-11-19--.pdf
Adobe Acrobat document 119.3 KB