Indien U bent opgeleid voor BHV-er (dit betreft veel ZZP-ers) dan kunt U zich ook aanmelden voor AED-Alert.

 

AED-Alert is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Iedereen die een hartstilstand krijgt, is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burger-hulpverlener en een beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het systeem zoekt in een straal van 1000 meter rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer, naar ingeschreven burgerhulpverleners. Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:

 

  • Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie.
  • Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening.

 

Indien U meer informatie wilt over AED-Alert surft U dan naar www.aedalert.nl of neem contact op met de dorpsraad via dorpsraad@live.nl

 

De dorpsraad Velp heeft een AED in beheer, die bij de ingang van de kerk hangt. Deze AED is aangemeld bij AED-Alert.