Indien u een reanimatietraining heeft gevolgd volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad, kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.nl. Ook een BHV-training via de werkgever voldoet aan de eisen. 

  

HartslagNu.nl beschikt over een AED-database dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Iedereen die een hartstilstand krijgt, is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het systeem zoekt in een straal van 1000 meter rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer, naar ingeschreven burgerhulpverleners. Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen: 

  

  • Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie. 

  • Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening. 

  

 

Indien u meer informatie wilt over AED-Alert surft u dan naar HartslagNu.nl of neem contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraadvelp.nl