De Stichting Welzijn Ouderen Grave (WOG) heeft als doel het welzijn van alle ouderen in de gemeente Grave en hun mantelzorgers te bevorderen.
Onder welzijn verstaan wij zelfredzaamheid, sociaal leven, cultuur, educatie, sociale veiligheid, financiën, wonen, gezondheid en het vervullen van dagelijkse levensbehoeften.
Beroepskrachten en goed opgeleide vrijwilligers kunnen u daarbij ondersteunen.

 

Voor verdere informatie zie: www.welzijnouderengrave.nl