Op 17 juni jl. heeft het voltallige College van B&W van Grave  een bezoek gebracht aan Velp. Na een gezamenlijke wijkschouw met de Dorpsraad in Oud Velp was er een openbare avond voor alle inwoners.  Naast een kennismaking  met de nieuwe burgemeester Lex Roolvink stond een presentatie van de voortgang van het iDOP op de agenda en was er ruime gelegenheid voor vragen aan het College en de Dorpsraad.  De gemeente heeft inmiddels voor 2013 € 7.000,– beschikbaar gesteld voor de aanpak van knelpunten in Velp.

 

Vanuit het iDOP zijn sinds het voorjaar 2 werkgroepen actief:

 

– Werkgroep Mariëndaalterrein

– Werkgroep Verkeersveiligheid

 

  • De werkgroep Mariëndaalterrein met vertegenwoordigers van Dichterbij, De Kinderboerderij “Buitengewoon”, de Brede School en de Dorpsraad, onderzoekt de mogelijkheden om de verloedering van het terrein tegen te gaan en de realisering van een evenemententerrein tegenover de Brede School achter de parkeerplaats. Op 27 augustus zijn de knelpunten en (tijdelijke) mogelijkheden voor het terrein met het College van B&W van Grave besproken. Een actiepunt wordt binnenkort gerealiseerd, namelijk dat de aanleg  van een glasvezelkabel naar de Brede School en het Trefpunt. Hiermee zijn trage internetverbindingen verleden tijd.
  • De werkgroep Verkeersveiligheid is samengesteld uit bewoners en leden van de Dorpsraad. Deze werkgroep is dit jaar 3x bij elkaar geweest. De werkgroep heeft de knelpunten uit het iDOP verder geanalyseerd. Daarnaast zijn globale verbeteringsmaatregelen uitgewerkt. Op dit moment ligt er een concept maatregelenplan voor Velp waarin prioriteit is aangebracht in deze maatregelen. Het plan zal dit najaar worden aangeboden aan het College van B&W van Grave.