INZAMELING OUD PAPIER 2022


Beste Velpenaren,

 

M.i.v. januari 2022 wijzigt de inzameling van het oud papier op het Kerkplein te Velp. De reden

hiervan is dat een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden. Vanaf januari wordt de

papiercontainer op dinsdag en woensdag op het Kerkplein geplaatst. De container wordt dan niet 1x

per maand maar om de 4 weken geplaatst. Dus in week 4, 8, 12, …etc.

 

Vanwege de hoge plaatsing- en wisselkosten beraadt de dorpsraad zich momenteel nog op

alternatieven. Onze voorkeur gaat uit naar een vaste permanente locatie voor de papiercontainer

waarbij de opbrengsten veel gunstiger zullen uitvallen.

 

De voorlopige inzameldata zijn:

 

WEEK                                                  DINSDAG                                     WOENSDAG

4                                                            25-jan                                            26-jan

8                                                            22-feb                                            23-feb

12                                                         22-mrt                                           23-mrt

16                                                         19-apr                                            20-apr

20                                                         17-mei                                           18-mei

24                                                         14-jun                                            15-jun

28                                                         12-jul                                              13-jul

32                                                           9-aug                                            10-aug

36                                                           6-sep                                               7-sep

40                                                           4-okt                                                5-okt

44                                                           1-nov                                               2-nov

48                                                        29-nov                                             30-nov

52                                                        27-dec                                              28-dec

 

 

Tot slot verzoeken wij u het papier / karton in dozen of gebundeld aan te leveren.

Géén lege dozen en restafval in de container plaatsen.

Wanneer de container vol is géén papier naast de containers plaatsen s.v.p.!

 

met vriendelijke groet,

Dorpsraad Velp

Download
Oud-papier 2022.pdf
Adobe Acrobat document 403.2 KB